JA Proqramları

JA Banklar Fəaliyyətdə

"JA Banklar Fəaliyyətdə" proqramı bank sisteminin əsasları, praktiki təcrübə və peşəkar inkişaf təlimləri əsasında təşkil olunmuşdur. Bu proqram sizə kəskin rəqabət şəraitində bank fəaliyyəti, onun fondları və müxtəlif əməliyyatlar haqqında geniş məlumat verərək bank sferasında idarəetmənin əsaslarını öyrənməyə imkan yaradacaqdır.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Biznes Etikası

Tələbələrin etik qərar qəbul etmək bacarığını gücləndirmək məqsədi daşıyan və onları işçi qüvvəsi kimi dünya bazarına daxil olmağa hazırlayan "JA Biznes Etikası" proqramı sinif məşğələləri əsasında həyata keçirilir. Orta məktəbin buraxılış sinifləri üçün nəzərdə tutulmuş bu proqram 7 sessiyadan ibarətdir.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Bu Mənim Biznesimdir!

"JA Bu mənim biznesimdir!" proqramı şagirdləri karyera və ali təhsil seçimində sahibkar olaraq düşünməyə təşviq edir. Proqram ərzində şagirdlər biznes hərracında iştirak edərək, sahibkar profili kartları yaradaraq, ilkin biznes planları formalaşdıraraq müxtəlif əyləncəli biznes oyunlarında iştirak edirlər.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA İqtisadiyyatın Tədrisi

"JA İqtisadiyyatın Tədrisi" proqramı orta məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqramda şagirdlərə müəssisələrdə tətbiq edilən qərar qəbul etmə proseslərini modelləşdirmək imkanı verən interaktiv təlim metodlarından istifadə edilir. Bu da öz növbəsində onların iqtisadi nəzəriyyələri, eləcə də, mikro və makro iqtisadi amillərin şirkətlərin qəbul etdiyi işgüzar qərarlara necə təsir etdiyini daha dərindən anlamalarına yardım edir.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA İşə Hazırlıq

"JA İşə Hazırlıq" proqramı tələbələri iş mühitinə hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu təlim proqram ilə tələbələr tələbkar və dəyişkən iş mühitində lazım olan bilik və bacarıqları əldə edəcəklər.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Müvəfəqiyyət Bacarıqları

"JA Müvəfəqiyyət Bacarıqları" proqramı tələbələrə öz peşəkar bacarıqlarının inkişafı və karyeralarının planlaşdırılması üzrə böyük üstünlük yaradır. Bu yeni maraqlı proqram, tələbələrin karyera və həyat boyu uğur qazanması üçün onlara daima lazım olan "ünsiyyət və şəxsi bacarıqlarının" inkşafına kömək edir. Bu interaktiv proqramda təlimçilər, yerli biznes sahəsindəki könüllü işçilərlə birgə şagirdləri iş dünyasına hazırlayırlar. Proqram çərçivəsində tələbələr öz gələcək karyeralarında onlara yardım edəcək -"ünsiyyət, əməkdaşlıq və problem həll etmə" bacarıqlarına yiyələnəcəklər.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Məktəblinin Şirkət Proqramı

"JA Şagirdlərin Karyera Hazırlığı Proqramı" orta məktəbin buraxılış sinifləri üçün nəzərədə tutulmuşdur. Biznes sahəsində könüllülərin yönləndirməsi ilə şagirdlər öz biznes ideyalarını reallaşdırmaq imkanı əldə ecəklər. Onlar öz real müəssisələrini formalaşdıracaq və şirkət funksiyalarını özləri birbaşa kəşf edəcəklər. Şagirdlər öz həmyaşıdları içərisindən direktorlar heyəti seçəcək, sərmayəni artdıracaq və hissələrə ayıracaq və eyni zamanda öz seçdikləri məhsulu və xidməti mailiyyələşdirəcəklər. Proqramın sonunda şagirdlər sadəcə biznesin təşkili haqqında deyil, həm də bazar iqtisadiyyatının strukturunu və faydalarını öyrənmiş olacaqlar.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Məqsədli Karyera

"JA Məqsədli Karyera" proqramı tələbələri karyera axtarmanın vacibliyilə tanış edir ki, bu da öznövbəsində onların yaşam potensialının və məqsədlərinin reallaşmasına köməklik göstərir. Proqram karyera və həyat qərarları çərçivəsində müsbət dəyərləri, həyat dəyişikliyini və etik qərar qəbul etmə vacibliyini nümayiş etdirir.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Sahibkar Ol

"JA Sahibkar Ol" proqramı tələbələri bizneslərini yaratmaq barədə düşünməyə həvəsləndirir. Yerli işgüzar ictimaiyyətin könüllü nümayəndələri müəllimlər ilə bir arada tələbələrdə işgüzarlıq ruhunu alovlandıraraq onlara biznes planların hazırlanmasında kömək edirlər. Şagirdlər reklam, rəqabət üstünlükləri, maliyyələşmə, marketinq və məhsulun həyat mərhələləri barədə biliklər əldə edəcəklər.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Şəxsi Maliyyə

"JA Şəxsi Mailiyyə" proqramı şagirdlərə öz fərdi bacarıq və maraqlarını qiymətləndirmək, iş imkanlarını tətbiq etmək, iş axtarışı üçün lazımı bacarıqlarlara yiyələnmək, təhsilin dəyərini qiymətləndirmək imkanı verir. Şagirdlər büdcə, şəxsi mailiyyə menecmenti, kreditlərin istifadə edilməsi haqqında öyrənirlər. İştirakçı şagirdlər özlərini bazarda pul, əmək və digər resursları mübadilə edən şəxsiyyət kimi sınayırlar.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Titan

Orta məktəbin buraxılış sinifləri üçün nəzərədə tutulmuş 7 proqramdan biri olan "JA Titan" proqramı real həyat təcrübəsinə əsaslanaraq şagirdlərə səmərəli vətəndaş olmaq üçün bilik və bacarıqlara yiyələnməyə kömək edir. Proqram ənənəvi metodologiyalar internet və interaktiv simulyasiya texnologiyalarının kombinasiyası şəklində təlimçilər tərəfindən sinif məşğələlərində keçilir və şagirdləri iqtisadiyyat və idarəetmə üzrə mühüm qərarlarla tanış edir. Proqram həm milli və həm də beynəlxalq səviyyələrdə məktəblərdə tədris edilir.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Uğurlu Karyera

"JA Uğurlu Karyera" proqramı karyerada uğur əldə etmək üçün gənclərə bir sıra bacarıqları öyrədir. Bu yeni proqram əsas olaraq aşağıdakı mövzuları əhatə edir:

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Biznes Etikası

Tələbələrin etik qərar qəbul etmək bacarığını gücləndirmək məqsədi daşıyan və onları işçi qüvvəsi kimi dünya bazarına daxil olmağa hazırlayan "JA Biznes Etikası" proqramı sinif məşğələləri əsasında həyata keçirilir. Orta məktəbin buraxılış sinifləri üçün nəzərdə tutulmuş bu proqram 7 sessiyadan ibarətdir.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Bu Mənim Biznesimdir!

"JA Bu mənim biznesimdir!" proqramı şagirdləri karyera və ali təhsil seçimində sahibkar olaraq düşünməyə təşviq edir. Proqram ərzində şagirdlər biznes hərracında iştirak edərək, sahibkar profili kartları yaradaraq, ilkin biznes planları formalaşdıraraq müxtəlif əyləncəli biznes oyunlarında iştirak edirlər.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA İqtisadiyyatın Tədrisi

"JA İqtisadiyyatın Tədrisi" proqramı orta məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqramda şagirdlərə müəssisələrdə tətbiq edilən qərar qəbul etmə proseslərini modelləşdirmək imkanı verən interaktiv təlim metodlarından istifadə edilir. Bu da öz növbəsində onların iqtisadi nəzəriyyələri, eləcə də, mikro və makro iqtisadi amillərin şirkətlərin qəbul etdiyi işgüzar qərarlara necə təsir etdiyini daha dərindən anlamalarına yardım edir.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Müvəfəqiyyət Bacarıqları

"JA Müvəfəqiyyət Bacarıqları" proqramı tələbələrə öz peşəkar bacarıqlarının inkişafı və karyeralarının planlaşdırılması üzrə böyük üstünlük yaradır. Bu yeni maraqlı proqram, tələbələrin karyera və həyat boyu uğur qazanması üçün onlara daima lazım olan "ünsiyyət və şəxsi bacarıqlarının" inkşafına kömək edir. Bu interaktiv proqramda təlimçilər, yerli biznes sahəsindəki könüllü işçilərlə birgə şagirdləri iş dünyasına hazırlayırlar. Proqram çərçivəsində tələbələr öz gələcək karyeralarında onlara yardım edəcək -"ünsiyyət, əməkdaşlıq və problem həll etmə" bacarıqlarına yiyələnəcəklər.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Məqsədli Karyera

"JA Məqsədli Karyera" proqramı tələbələri karyera axtarmanın vacibliyilə tanış edir ki, bu da öznövbəsində onların yaşam potensialının və məqsədlərinin reallaşmasına köməklik göstərir. Proqram karyera və həyat qərarları çərçivəsində müsbət dəyərləri, həyat dəyişikliyini və etik qərar qəbul etmə vacibliyini nümayiş etdirir.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Banklar Fəaliyyətdə

"JA Banklar Fəaliyyətdə" proqramı bank sisteminin əsasları, praktiki təcrübə və peşəkar inkişaf təlimləri əsasında təşkil olunmuşdur. Bu proqram sizə kəskin rəqabət şəraitində bank fəaliyyəti, onun fondları və müxtəlif əməliyyatlar haqqında geniş məlumat verərək bank sferasında idarəetmənin əsaslarını öyrənməyə imkan yaradacaqdır.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA İşə Hazırlıq

"JA İşə Hazırlıq" proqramı tələbələri iş mühitinə hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu təlim proqram ilə tələbələr tələbkar və dəyişkən iş mühitində lazım olan bilik və bacarıqları əldə edəcəklər.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Məktəblinin Şirkət Proqramı

"JA Şagirdlərin Karyera Hazırlığı Proqramı" orta məktəbin buraxılış sinifləri üçün nəzərədə tutulmuşdur. Biznes sahəsində könüllülərin yönləndirməsi ilə şagirdlər öz biznes ideyalarını reallaşdırmaq imkanı əldə ecəklər. Onlar öz real müəssisələrini formalaşdıracaq və şirkət funksiyalarını özləri birbaşa kəşf edəcəklər. Şagirdlər öz həmyaşıdları içərisindən direktorlar heyəti seçəcək, sərmayəni artdıracaq və hissələrə ayıracaq və eyni zamanda öz seçdikləri məhsulu və xidməti mailiyyələşdirəcəklər. Proqramın sonunda şagirdlər sadəcə biznesin təşkili haqqında deyil, həm də bazar iqtisadiyyatının strukturunu və faydalarını öyrənmiş olacaqlar.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Sahibkar Ol

"JA Sahibkar Ol" proqramı tələbələri bizneslərini yaratmaq barədə düşünməyə həvəsləndirir. Yerli işgüzar ictimaiyyətin könüllü nümayəndələri müəllimlər ilə bir arada tələbələrdə işgüzarlıq ruhunu alovlandıraraq onlara biznes planların hazırlanmasında kömək edirlər. Şagirdlər reklam, rəqabət üstünlükləri, maliyyələşmə, marketinq və məhsulun həyat mərhələləri barədə biliklər əldə edəcəklər.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Şəxsi Maliyyə

"JA Şəxsi Mailiyyə" proqramı şagirdlərə öz fərdi bacarıq və maraqlarını qiymətləndirmək, iş imkanlarını tətbiq etmək, iş axtarışı üçün lazımı bacarıqlarlara yiyələnmək, təhsilin dəyərini qiymətləndirmək imkanı verir. Şagirdlər büdcə, şəxsi mailiyyə menecmenti, kreditlərin istifadə edilməsi haqqında öyrənirlər. İştirakçı şagirdlər özlərini bazarda pul, əmək və digər resursları mübadilə edən şəxsiyyət kimi sınayırlar.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Titan

Orta məktəbin buraxılış sinifləri üçün nəzərədə tutulmuş 7 proqramdan biri olan "JA Titan" proqramı real həyat təcrübəsinə əsaslanaraq şagirdlərə səmərəli vətəndaş olmaq üçün bilik və bacarıqlara yiyələnməyə kömək edir. Proqram ənənəvi metodologiyalar internet və interaktiv simulyasiya texnologiyalarının kombinasiyası şəklində təlimçilər tərəfindən sinif məşğələlərində keçilir və şagirdləri iqtisadiyyat və idarəetmə üzrə mühüm qərarlarla tanış edir. Proqram həm milli və həm də beynəlxalq səviyyələrdə məktəblərdə tədris edilir.

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

JA Uğurlu Karyera

"JA Uğurlu Karyera" proqramı karyerada uğur əldə etmək üçün gənclərə bir sıra bacarıqları öyrədir. Bu yeni proqram əsas olaraq aşağıdakı mövzuları əhatə edir:

PDF Yükləmək Daha çox məlumat

Yeniliklərə Abunə Ol!